Les quatre caputxines que queden al convent del carrer de Talamanca persisteixen en la intenció que el convent quedi per a la ciutat quan elles ja no hi siguin. Frustrada la seva voluntat de cedir-lo a Sant Andreu Salut perquè hi donés un ús social, ara s'han agafat a una instrucció de la Santa Seu sobre la vida de les comunitats contemplatives femenines per la qual aquest podria passar a ser una casa de repòs. Elles hi podrien continuar vivint i ja no estaria sota l'orde de predicació, de manera que l'abadessa tindria un poder per decidir que ara no té.

La instrucció de Roma, ha pogut saber aquest diari, rep el nom de Cor Orans (cor orant) i és relativament nova. El Sant Pare la va aprovar el 25 de març del 2018. En un dels capítols s'insinua l'opció que, quan hi ha poques monges, d'edat avançada i fa temps que no hi entra saba nova, es pugui donar de baixa un convent i que passi a ser una casa de repòs perquè no n'hagin de marxar i clausurar-lo.

La Santa Seu té la darrera paraula per donar el vistiplau a la petició que les monges haurien fet a final de desembre, fruit d'una reunió de la comissió tècnica que es va crear l'any passat per reconduir el tema integrada per l'abadessa, l'assistent de l'orde dels caputxins, la presidenta de la federació i el bisbe de Vic. Es van posar damunt la taula diverses opcions i es va consensuar que la que oferia la instrucció del Vaticà era una bona alternativa. La petició s'hauria tramès a Roma a través de la valisa de l'orde dels caputxins.

Actualment, qui té el poder de decisió sobre el convent de les caputxines és l'abadessa, l'autoritat de la qual va ser restaurada per Roma el gener de l'any passat en la figura de la germana Pilar Lumbreras, que conviu al convent amb tres monges més: Teresa Caballero, Aina Mateu i Victoria Mayas. Lumbreras va ser nomenada abadessa per ordre de Roma després que la seva predecessora, la germana Teresa, fos rellevada també per Roma quan van intentar fer la cessió del convent a Sant Andreu Salut. El bisbe va agafar les regnes del convent el novembre del 2016 amb el títol de comissari pontifici, també per ordre de la Santa Seu.

Qui mana?

L'abadessa té poder de decisió del convent en tant que edifici, però no sobre la comunitat religiosa que hi viu, potestat que recau en el bisbe Romà Casanova. Per tant, el seu permís és imprescindible per tirar endavant les decisions que vulguin prendre les monges. En el cas que la Santa Seu donés el vistiplau a la petició que el convent passi a ser una casa de repòs, ja no seria així. Per obtenir aquest permís, però, ha estat igualment imprescindible el beneplàcit del bisbe.

Entre altres motius, sembla que la instrucció Cors Orans neix del fet que cada vegada hi ha més comunitats formades per religioses que estan abocades a l'extinció per la manca de relleu.