Manresa tindrà un ascensor públic per millorar la connexió entre el passeig de Pere III i, des d'aquest vial, amb el parc del Castell a través de les escales que hi porten. Aquesta actuació és fruit de l'ampliació d'un projecte participatiu del 2017 que, inicialment, preveia lligar el Passeig i el carrer de Circumval·lació també amb un ascensor, però en un altre punt. El pressupost total de l'actuació encara no està concretat. El que sí que ha avançat l'Ajuntament és que el projecte està acabat i pràcticament a punt de ser aprovat.

L'ascensor, que s'havia projectat inicialment enganxat al mur del petit solar que hi ha al costat de l'edifici dels sindicats, es traslladarà al talús on para el bus interurbà, entre el passeig de Pere III i la plaça Espanya. Aprofitant que s'instal·la en aquest espai s'eliminaran, per fi, les antiestètiques escales situades a prop del bar As Meigas per pujar del Passeig al Circumval·lació. Les rellevaran unes escales noves més amples i que inclouran unes rampes.

Per poder desenvolupar el projecte se sumarà al pressupost participatiu corresponent (de 50.000 euros) un de districte encara per definir. El regidor d'Urbanisme de Manresa, Marc Aloy L'ascensor tindrà un revestiment de malla on s'emparraran les heures que hi ha al parterre. I al car-rer de Circumval·lació s'aprofitarà per ampliar la vorera on arriba l'ascensor, que actualment és molt estreta. Una millora que també és previst que requereixi una altra partida, a banda de la del pressupost participatiu i la del consell de districte.

Per què n'hi ha que triguen tant?

El procés participatiu de Manresa, del qual forma part aquest projecte, ha arribat a la cinquena edició amb un coneixement i interès creixent per part de la ciutadania per aquest sistema de participació i, també, amb una pregunta: per què hi ha projectes que triguen tant? Del 2016, 2017 i 2018 encara n'hi ha vuit de pendents (i nou de fets); un del 2016 (la passarel·la al Cardener a Can Poc Oli); tres del 2017 (la il·luminació al parc del Castell, la recuperació de la sala gran del xalet de Casa Caritat i l'ascensor per accedir des del passeig de Pere III al carrer de Circumval·lació); i tots els del 2018 (la segona fase d'il·luminació al parc del Castell, la millora del parc del Cardener, els jocs al parc del Casino i la millora del turó del Puigberenguer).

Dubtes a la primera reunió

El consistori, per boca del regidor d'Urbanisme i del de Participació, Pol Huguet, ha exposat el motius del retard per fer l'ascensor que relligui millor el passeig de Pere III amb el carrer de Circumval·lació, que va presentar al pressupost participatiu de l'Ajuntament de Manresa del 2017 el Casal de la Gent Gran i Josefina Pla, i els altres set que encara no s'han materialitzat. Les raons són diverses. En aquest cas en concret, ho ha motivat que s'ha decidit canviar-ne l'emplaçament i ampliar la proposta inicial. Tal com explica Aloy, «a la primera reunió que vam fer amb el Casal ja van sortir els dubtes, nostres i d'ells, de si aquest era l'espai més adequat perquè té molt poca visibilitat, és tancat, és fosc, és poc visible i no semblava del tot adequat.

En canvi, al costat tenim la plaça Espanya, que és un espai molt obert, per on passa molta gent i que, a més a més, ens coincideix que hi ha la parada d'autobusos i el parc de Puig-terrà». Van posar-se d'acord per decidir el canvi, però això va fer sorgir més condicionants per materialitzar-ho. «Tenim un talús, una alçada major, uns cedres...». Concretar l'actuació va requerir més temps i va incloure fer un cop de cap acompa-nyant la instal·lació de l'ascensor amb l'eliminació de les escales situades a prop d'As Meigas, per a les quals el consell de districte ja preveia una partida. «Ha estat un procés relativament llarg i molt de parlar amb les entitats», insisteix Aloy.

El quart ascensor públic

Amb el futur ascensor al Passeig, Manresa augmentarà fins a quatre els elevadors públics a la ciutat. Els altres tres són el de la plaça de la Reforma, el que comunica el carrer de Santa Llúcia amb la plaça Major i el que lliga el carrer del Remei de Baix amb el del Remei de Dalt.