Durant aquesta setmana, la companyia Aigües de Manresa fa cales de prospeccions de serveis a la carretera de Santpedor, entre la plaça Mallorca i el carrer Creu Guixera. A causa d'aquests treballs, es prohibeix l'estacionament de vehicles en l'àmbit d'afectació de les obres. En moments puntuals s'haurà d'ocupar la calçada i es regularà el trànsit en pas alternatiu. Ho farà el mateix personal de l'obra.