La Unitat de transició forma part d'un conjunt de dispositius de la sanitat pensats per atendre millor el pacient complex. Entre d'altres, inclouen l'Hospital de Dia del malalt crònic complex, la Unitat d'Hospitalització a Domicili i la Unitat Funcional d'Atenció a la Complexitat d'Atenció Primària