Un aspecte que sovint se li retreu al Centre Històric i que, alhora, li dona personalitat, és l'atapeïment. De tant en tant, l'enderroc forçat o buscat d'un edifici li fa guanyar una mica d'oxigen. És el que ha passat amb l'enrunament de la casa que feia cantonada entre el carrer de Na Bastardes i les escales de la Baixada dels Jueus.

Propietat de Fòrum, fins a poder-lo tirar endavant han hagut de passar uns quants anys perquè ha suposat una despesa important que l'Ajuntament no ha entomat fins aquest any (100.000 euros).

Actualment, el xamfrà on hi havia la casa ofereix una perspectiva totalment diferent. Tant si es mira arribant-hi per la Plana de l'Om com pel carrer de Vallfonollosa, des d'on l'enderroc deixa veure molt millor la façana posterior de disseny de la casa consistorial.

Segons informació de l'Ajuntament, d'aquesta actuació en resten pendents alguns treballs, com arranjar la vorera, posar pilons, fer una solera de formigó i altres elements d'endreça i de protecció a la part posterior del solar. La previsió és que en un mes han d'estar acabats del tot, si bé per a la celebració del correfoc de la festa major, el proper 2 de setembre, el gruix del treball hauria de quedar enllestit perquè el carrer Na Bastardes ha de quedar obert, han especificat les fonts del consistori.