La valoració global del servei va obtenir el 2018 la millor nota des que es van iniciar les enquestes ISC (Índex de Satisfacció del Client), i va obtenir un 8,2 sobre 10. En aquesta enquesta es valoren diversos aspectes del servei com ara: la presència, amabilitat dels conductors i la informació del servei (amb resultats superiors al 8,5); la neteja, el recorregut, la comoditat, la seguretat, la puntualitat, el preu del bitllet i la freqüència. Aquest any, la freqüència de pas i la neteja han obtingut les valoracions més altes des que es fa l'ISC (2005). El 87% dels usuaris són de Manresa i la parada més utilitzada és la de Guimerà. Els enquestats destaquen com a aspectes que han millorat més els nous busos híbrids (25%) i la freqüència de pas (14%).