Durant la visita que va efectuar al carrer del Forn l'alcalde i regidors de l'Ajuntament de Manresa se'ls van acostar tres veïns per felicitar-los per haver fet, finalment, les obres de millora i per com havia quedat el carrer. També ho van fer responsables de l'escola l'Espill, que hi tenen una aula i on dona el pati. «Feia molta falta i ha quedat molt bé», van dir a la comitiva municipal. L'alcalde, Valentí Junyent, els va agrair el gest. «Anem molt justos d'aquests comentaris», va assegurar.

Els veïns i també l'Associació de Veïns del Guix, Cots i Pujada Roja van començar a denunciar l'estat del carrer fa 8 anys. És quan es va començar a esfondrar pel cantó que dona als horts.

El 2015 l'Ajuntament va col·locar tres tanques metàl·liques i sis més de formigó -anomenades New Jersey- per evitar que hi circulessin o hi aparquessin vehicles, ja que hi havia el perill que caiguessin terraplè avall. Els vianants havien de circular pel cantó contrari, el més proper a les cases.

El març d'aquest any l'Ajuntament va aprovar el projecte de millora del carrer per valor de poc més de 150.000 euros. Finalment les obres es van iniciar el juny. S'ha resolt una demanda històrica. S'ha actuat a l'entorn de 17 finques.