La mitjana de l'IBI residencial que hauran de pagar les famílies l'any que ve a Manresa és de 558 euros.

Una altra mitjana és la de la quota total, que dona 419 euros si es comptabilitzen els més de vint mil aparcaments que també paguen contribució, i molts dels quals s'emmarquen en la quota de fins a cent euros.

Tenint en compte que moltes llars i negocis també paguen per la plaça de pàrquing, el resultat és encara superior.

Relació tipus-valor cadastral

Per a l'any que ve, el tipus impositiu general de l'IBI serà del 0,91%. És a dir, la quota del 2020 equivaldrà al 0,91% del valor cadastral de l'immoble.

El tipus impositiu general passa del 0,895% d'enguany al 0,91% l'any que ve. Per als béns immobles rústics canvia el tipus impositiu del 0,381% al 0,387%.