A proposta de Fem Manresa, el ple de l'Ajuntament de Manresa ha aprovat obrir una comissió i posar en marxa els estudis pertinents per valorar la possible remunicipalització de serveis públics a la ciutat.

Es va aprovar redactar un informe dels principals serveis que presta actualment l'ajuntament que reculli el seu model de gestió.

A més, en un termini de sis mesos s'elaborarà un estudi dels serveis municipals externalitzats que inclogui un calendari amb els terminis de les concessions en vigor i les principals característiques de cadascuna,així com la planificació per a la redacció dels estudis específics sobre la viabilitat de la gestió directa de cada un dels serveis objecte d'aquestes concessions.

El tercer acord és crear una comissió formada per representants dels grups municipals i tècnics municipals per fer un seguiment d'aquests estudis.