Coincidint amb l'actuació d'urgència que hi va haver d'efectuar el 2018, l'Ajuntament va anunciar que el 2019 dedicaria una partida a l'Auditori de Sant Francesc, un espai malaguanyat al Centre Històric que fa anys que espera una oportunitat. Finalment, la inversió prevista no va arribar. Enguany, sí. L'Ajuntament dedicarà un total de 240.000 euros a rehabilitar una part de l'edifici.

Els 240.000 euros es destinaran a la reforma dels sostres de les naus laterals. Es farà un reforç estructural i la substitució dels sostres, així com la reparació i la consolidació de les voltes interiors. No es tracta de la totalitat de la coberta; la part de la nau central no forma part d'aquesta fase.

Dues fases en una de sola

Segons informació del consistori demanada per aquest diari, al pressupost de l'any passat hi havia 120.000 euros reservats per fer una primera fase de la coberta de l'auditori, però no es va arribar a portar a terme perquè va semblar més adequat no fer-ho en dues fases sinó en una de sola, de manera que es portaran a terme les dues aquest 2020, on hi ha una nova partida de 120.000 euros que s'afegirà a la de 120.000 del 2019.

La coberta de l'edifici es troba en molt mal estat, tal com va informar aquest diari el 2017 segons un estudi per rehabilitar-lo que alertava de la seva pèssima conservació, amb el perill que, si no s'hi portava a terme cap intervenció es podia esfondrar i, darrere seu, la volta de la nau central.

No era l'únic problema. L'estudi també posava en evidència que la manca de manteniment havia posat en perill altres elements estructurals d'una construcció que és un Bé Cultural d'Interès Local i l'únic de la seva època i estil que queda dempeus a Manresa.

L'estudi de l'edifici el van portar a terme els aparelladors Jaume Juanola i Joan Esplugas, que situaven en 2 milions d'euros la inversió necessària per restaurar l'edifici del carrer de Sant Francesc.

La intervenció d'urgència que es va fer el desembre del 2018 a l'edifici del segle XVII, amb una inversió municipal de 23.000 euros i una durada d'un mes i mig, va servir per impermeabilitzar les cobertes laterals i sanejar el mur de la façana principal. L'objectiu, va explicar l'Ajuntament, era «aturar el procés de degradació de l'edifici causat per les entrades d'aigua des terrats situats sobre les capelles laterals de l'església».

L'any 2014, a l'interior de l'edifici hi havia molts coloms. Responsables de l'actuació d'urgència que s'hi va executar al cap de quatre anys asseguraven ahir que no n'hi van veure.

Aposta dels comissionats

Recuperar l'Auditori de Sant Francesc va ser una de les grans apostes dels dos comissionats del Centre Històric que ha tingut Manresa Adam Majó i, quan aquest va plegar, Pere Gassó-, fins que les dar-reres eleccions municipals van fer desaparèixer aquesta figura a canvi de crear una regidoria del Centre Històric que encapçala Claudina Relat.

L'edifici, de vital importància per revitalitzar el sector entre la plaça Gispert i la Muralla de Sant Francesc, el té en cessió l'Ajuntament fins a l'any 2032. El 21 d'abril del 1982 l'Orfeó Manresà li va cedir durant 50 anys, sempre que el destinés a actes culturals i artístics. Passat aquest període, l'ús de l'equipament revertirà a l'Orfeó Manresà lliure de càrregues i en bon estat de conservació.

Originàriament, va ser una església que formava part de l'antic convent de Sant Francesc. Les obres es van acabar el 1679. A final del segle XIX va ser molt transformada i s'hi va introduir la decoració d'estil neoromànic. A la part posterior hi ha annex l'edifici del convent, que actualment pertany a l'Escola Joviat. Al llarg de la seva història, l'auditori ha patit destruccions i diversos canvis d'ús. No va ser fins que va adquirir l'antiga església l'Orfeó Manresà que es va convertir en l'actual Auditori de Sant Francesc. La data, l'11 de novembre del 1978.