L'Agència de Salut Pública de Catalunya ha consensuat el protocol d'actuació a Catalunya davant de casos sospitosos del nou coronavirus (2019-nCoV). Dirigit als professionals sanitaris, es basa en l'evidència científica, segueix les directrius de la Organització Mundial de la Salut (OMS) -en coordinació amb el ministeri de Sanitat i la Xarxa de Vigilància Epidemiològica Europea- i està obert a noves actualitzacions.

Es considera que l'impacte actual per a la salut pública en cas de detectar-se'n un cas importat és baix per a Catalunya i per a la resta de l'Estat. El Comitè d'Emergència de l'OMS no ha considerat, per ara, que la situació constitueixi una emergència de Salut Pública de rellevància internacional.

El coronavirus es transmet per via respiratòria a través de petites gotes respiratòries i pel contacte estret amb les secrecions infectades. El període d'incubació de la malaltia és d'entre 2 dies i un màxim de 14. Els símptomes més comuns inclouen tos, mal de coll, febre i sensació de falta d'aire. En casos més greus, pot causar pneumònia, dificultat important per respirar, insuficiència renal i inclús la mort. Els casos més greus, generalment, succeeixen en persones grans o que tenen alguna comorbiditat com la malaltia cardíaca, malaltia pulmonar o problemes d'immunitat. La taxa de letalitat se situa al voltant del 3%.

Si en els 14 dies posteriors a la tornada d'un viatge a la ciutat de Wuhan es presenten símptomes respiratoris s'ha de comunicar als serveis sanitaris o trucar al telèfon 061 Salut Respon, que incorpora un servei de traducció a disposició dels professionals de la salut que ho necessitin per comunicar-se amb població de parla xinesa.

Les mesures genèriques de protecció individual davant de malalties respiratòries inclouen fer una higiene de mans freqüent; evitar el contacte estret amb persones que mostrin signes d'afecció respiratòria; mantenir una distància d'un metre aproximadament amb les persones amb símptomes d'infecció respiratòria aguda; i tapar-se la boca i el nas amb mocadors d'un sol ús en tossir o esternudar.