El 88% de les persones participants en l'estudi amb qui més es relaciona és amb la família, seguit del 82% que ho fa amb les amistats.

El 74% de les persones manifesten tenir un grau de satisfacció alt amb la família. Les amistats també gaudeixen d'una bona valoració, amb el 59% de satisfacció alta. La relació amb el veïnatge és el més mal valorat.

També cal destacar, però, que això significa que el 26% restant afirma que no està satisfet amb la relació familiar. Aquesta insatisfacció es manifesta amb un 19% que qualifica la relació de regular, un 5% que diu que és baixa i un 2% assegura que és inexistent.

Les amistats tornen a jugar un paper crucial amb un 59% que se sent molt satisfet amb els amics, un 30% diu que és regular, un 7%, baix i un 4% no en té.

Pel que fa a la satisfacció amb els veïns, per al 29% és alta, el 42% la qualifica de regular, el 24% expressa tenir un baix grau de satisfacció amb les persones que no són de la seva família i que viuen a prop seu, i per al 5% és directament inexistent.

Bona participació en activitats

Hi ha un 72% dels enquestats que participa de les activitats organitzades per entitats del seu barri o poble i un 28% que no ho fa.

Així que la participació és majoritària tot i que dintre d'aquest apartat cal distingir el 43% que ho fa puntualment i el 29% que s'hi implica molt sovint.

Proporcionalment, els homes participen menys que les dones en les activitats organitzades.

El 48% de les persones participants coneix alguna entitat que acompanya persones grans que se senten soles. Al 69% no li agradaria disposar d'aquest suport.

Entre homes i dones no hi ha gaire diferència excepte si tenim en compte la variable «amb qui viu». El 46% dels homes que viuen en parella no volen cap servei de voluntariat. En el cas de les dones, no ho volen quan viuen amb una persona cuidadora.

El 39% dels homes que viuen en residència sí que volen aquest servei. El 84% de les dones que viuen soles el voldrien. Del 69% que ha respost que sí que farà vacances d'estiu, el 47% passa les vacances en parella. Només un 8% les passa sol o sola.