La directora de la Unitat d'Igualtat de la UVic-UCC, Anna Pérez-Quintana, va presentar al campus Manresa el Pla d'Igualtat de Gènere de la universitat per al període 2017-2021, el primer compartit per la federació universitària.

«Aquesta és una batalla que ens incumbeix a tots. La vida millorarà per a tots si tenim una societat més igualitària», va dir abans de presentar el document, que inclou 7 àmbits, 24 objectius i 81 actuacions.

Els àmbits del pla són igualtat d'oportunitats i responsabilitat social; activitat acadèmica; comunicació, imatge i llenguatge; representació i participació institucional de les dones; accés, promoció i desenvolupament professional; conciliació de la vida laboral, personal i familiar, i prevenció i eradicació de la violència de gènere.

En aquest darrer àmbit, Pérez-Quintana va remarcar que fins ara i des que es va elaborar l'any 2016, no ha calgut activar el protocol de prevenció i abordatge de l'assetjament sexual, l'assetjament per raó de sexe o d'orientació sexual.

A més de presentar el pla i d'exposar algunes de les accions que se n'han derivat, la directora de la Unitat d'Igualtat va parlar de com adoptar la perspectiva de gènere a l'activitat acadèmica i sobre els conceptes sexe i gènere i els estereotips que s'associen al gènere en el procés de socialització.

L'acte va tenir les intervencions del responsable de la Unitat d'Igualtat al Campus Manresa, Miguel Pérez, i de la degana de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa, Carlota Riera.

Pérez, que juntament amb Olga Borao i Àngels Fusté han estat els representants de la universitat manresana en l'elaboració del document, va parlar de la importància que un tema com el de la igualtat de gènere és responsabilitat de tots, d'homes i de dones, i va posar de relleu la necessitat de treballar per eradicar el biaix de gènere a favor dels homes i per acabar amb les actituds discriminatòries.