El ple de l'Ajuntament de Manresa celebrat ahir per videoconferència a causa del coronavirus va ser el més atípic que es recorda i va deixar per al record una declaració institucional consensuada entre totes les forces polítiques d'agraïment a la ciutadania i el compromís de protegir especialment els més vulnerables.

El consistori assegura que «vetllarà perquè aquesta crisi no derivi en una retallada de drets individuals i col·lectius i per reforçar tots aquells serveis destinats a les persones més vulnerables».

Promet no escatimar esforços per donar resposta «a totes aquelles persones i activitats que estan patint la crisi d'una manera més dura, les persones autònomes, el petit comerç, les petites empreses, amb una especial atenció a les classes populars perquè no podem permetre que siguin els principals damnificats d'aquesta crisi».

Expressa «el nostre més sincer agraïment als manresans i manresanes que han donat una lliçó de civisme sense precedents, han fet cas sense fissures de totes les mesures que se'ls ha demanat, en especial un confinament a casa que ja ha arribat a la tercera setmana».

També fa un agraïment als professionals que han estat lluitant en tots els àmbits, i a les persones, entitats i empreses que, sense estar obligades a fer-ho, s'han posat a disposició de la seva comunitat per ajudar en tot el que els fos possible.

El superàvit no es toca

La mateixa declaració institucional va servir per adherir-se al manifest conjunt realitzat pel món municipalista que reclama actuacions concretes a les administracions superiors per fer més efectiva la tasca dels ajuntaments.

Concretament, diu que «en benefici dels veïns i veïnes de Manresa i dels pobles i ciutats de Catalunya, des del món local volem poder mobilitzar el superàvit disponible del 2019 sense limitacions, també que es flexibilitzin les directrius de la regla de la despesa i l'estabilitat pressupostària; s'anul·lin totes les mesures que encara queden de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) que limiten l'autonomia local; es garanteixin les aportacions previstes de les administracions supramunicipals per a l'any 2020 i s'ampliïn per a les noves necessitats que generarà la crisi; que puguem contractar persones sense les actuals limitacions, especialment per donar resposta als nous usuaris de serveis socials que ja tenim ara; i redefinir els programes destinats a actuacions municipals o els nous programes de finançament europeu del període 2021-2027».