La plataforma d'aliments de Manresa, impulsada per la Fundació del Convent Santa Clara, amb sor Lucía Caram al capdavant, i la Fundació la Caixa, s'està veient aquests dies desbordada per la urgent demanda d'aliments, que des que va iniciar-se l'estat d'alarma s'ha triplicat. Fins avui, des de la plataforma s'han repartit de forma directa 1.800 lots d'aliments per un valor de 216.000 euros, dels quals se n'han pogut proveir un total de 6.300 persones de Manresa. A la resta de municipis del Bages, i a les comarques del Moianès i el Berguedà, s'arriba a 4.500 persones més a través de les entitats socials dels territoris.

Si fins el mes de febrer a Manresa es repartien aliments a 250 famílies per setmana, actualment se n'estan distribuint a 650. La crisi d'aquesta pandèmia, no només ha agreujat la situació econòmica de les persones que ja es trobaven en risc d'exclusió social, sinó que ha obert nous perfils de col·lectius vulnerables:

  • Persones afectades per un ERTE que encara no han cobrat.
  • Dones que cuidaven persones d'edat avançada i que donada la situació han perdut la feina.
  • Persones que vivien de la venda ambulant i mercats.
  • Persones que treballaven sota una economia submergida.
  • Persones immigrants sense papers.

La plataforma d'aliments de Manresa té un magatzem de 2.000 m2 a l'antiga Fàbrica Pirelli, gestionat per 50 voluntaris que preparen els lots amb els productes provinents, per una banda, del Banc dels Aliments de Barcelona i, per l'altra, de generoses donacions que fins ara han realitzat un total de 30 empreses i dels donatius que 18 supermercats de Manresa estan recaptant per part dels ciutadans.

A banda d'alimentació, també s'han rebut i repartit productes de neteja: 4.000 litres de lleixiu, 1.850 pots de gel desinfectant; 3.500 dispensadors de sabó de mans i 950 litres de detergent.

A més, les dones que participen al Taller Santa Clara de l'EspaiCaixa Francesc d'Assís, fabriquen des de casa seva mascaretes que després els voluntaris reparteixen a les residències de gent gran, famílies del Programa Invulnerables de CaixaProinfància, i usuaris de la plataforma d'liments. En dues setmanes s'han distribuït 3.000 mascaretes que han estat homologades i són reutilitzables. En aquests moments, s'estan confeccionant també mascaretes per als infants, facilitant d'aquesta manera la seva sortida progressiva del confinament.

L'equip del Taller està encaminat dins un sistema d'aprenentatge, un espai per entendre's entre dones de diferents cultures, tot compartint els seus processos de vida i acompanyar-sedes del respecte, vivències i sentiments semblants, més enllà de la seva procedència. Aprenen a cosir, fer punt, arranjar i reciclar tot tipus de robes de vestir, amb la intenció que aquestes dones tinguin a mig termini un mitjà per poder obtenir recursos que els permeti sortir del seu estat de necessitat.