Tot i que el territori de la Catalunya central encara no podrà entrar dilluns 11 de maig a la fase 1 del pla de desconfinament, l'Ajuntament de Manresa ha anunciat un conjunt de mesures per tal de facilitar la implantació de terrasses a la via pública a partir del dia en que es posi en marxa l'esmentada fase. De moment, aquest dilluns, a la fase 1 hi entraran a Catalunya tres dels nou regions sanitàries, entre les quals no hi ha la Catalunya central.

El govern municipal ha pres dues decisions centrals: es modifica l'Ordenança Fiscal que regula les terrasses, per establir una bonificació del 50% en la taxa fixada per les ocupacions a la via pública, fins al 31 de desembre de 2020; a més, el pagament de la taxa no s'haurà de fer abans de començar l'ocupació, com es realitzava fins ara, sinó que es liquidarà amb posterioritat, en funció de les taules que s'hagin col·locat durant tot el període.

D'altra banda, el consistori recorda que es retornarà als establiments que ja havien pagat la taxa de terrasses la part proporcional dels dies que han estat tancats.

D'altra banda, l'Ajuntament explica també que "mentre durin les limitacions que fixa el pla de confinament, es podrà autoritzar el 50% de les taules permeses en anys anteriors. Per tal de compensar la pèrdua de taules i sempre que l'espai ho permeti, es podrà ampliar la superfície ocupada per la terrassa, preferentment de forma longitudinal (llevat dels casos en que la terrassa sigui en una plaça), garantint sempre les distàncies de seguretat. L'ampliació de l'espai no podrà perjudicar el pas dels vianants". La nota feta pública pel govern local, afegeix que "tenint en compte la situació excepcional en què ens trobem, s'estudiaran totes les propostes, cas per cas, tant les formulades pels establiments que ja tenen autoritzades terrasses, com per aquells que en vulguin instal·lar per primer cop".

Segons l'Ajuntament, "quan l'ocupació de vorera no sigui possible, es podrà fer la instal·lació de la terrassa en espais d'aparcament en calçada. Per tal de garantir la seguretat en aquests espais, s'haurà de separar o delimitar amb torretes o jardineres (degudament senyalitzades i en tot moment visibles per als vehicles). Igualment, és permetrà la instal·lació de models de para-sols diferents i amb la condició que tinguin peu propi i no s'ancorin al paviment. Caldrà garantir, en tot moment, la circulació dels serveis d'emergència (de 3,5 a 4 metres)".

El nou paquet de mesures anunciat per l'Ajuntament no inclou modificacions en els horaris d'activitat de les terrasses: l'horari general és de 8 del matí a 12 de la nit tots els dies de la setmana, i es pot perllongar 60 minuts els divendres, els dissabtes i vigílies de festius (i fins a la 1.30, entre els dies 23 de juny i 11 de setembre).

Condicions de distanciament, prevenció i higiene

Compliment de les mesures de distanciament:

-Mantenir una distància mínima entre taules o grups de taules d'un mínim de 2 metres.

-Les reunions a les terrasses seran d'un màxim de 10 persones, respectant la distància mínima de seguretat entre persones (1,5 a 2 m), llevat de les persones que conviuen juntes.

Compliment de les mesures d'higiene i prevenció en la prestació del servei a les terrasses:

-Neteja i desinfecció del mobiliari de la terrassa, entre un client i un altre.

-En el cas d'utilització d'estovalles o tovallons, es prioritzarà que siguin d'un sol ús. Si no és possible, s'ha d'evitar l'ús d'aquests elements entre diferents clients.

-Tenir a disposició del públic gels hidroalcohòlics.

-Fomentar el pagament amb targeta, netejant l'aparell després de cada ús.

-Evitar la utilització de cartes o menús físics. S'aconsella utilitzar dispositius electrònics propis, pissarres, cartells o altres mitjans similars.

-Els elements auxiliars del servei, com poden ser gots, plats, coberts, estovalles, s'han de guardar en recintes tancats o lluny de zones de pas de clients i personal.

-S'eliminaran productes d'autoservei com tovallons, setrilleres, setrills i altres estris similars, prioritzant dosis d'un sol ús o el seu servei amb altres formats a petició del client.

-L'ocupació màxima dels lavabos per als clients serà d'una persona, excepte en aquells supòsits de persones que necessitin assistència. En aquests casos també es permetrà la utilització per part de l'acompanyant. S'ha de procedir a la neteja i desinfecció dels esmentats lavabos, com a mínim, 6 vegades al dia.

Compliment de les mesures d'higiene i prevenció per al personal treballador:

-Tots els treballadors/es habituals i temporals estan obligats a utilitzar els equips de protecció individual adequats al nivell de risc i també hauran d'estar formats i informats sobre el correcte ús d'aquests. Les mascaretes son d'obligat ús quan no es pugui garantir la distància de seguretat d'uns 2 metres entre persones, ja sigui entre treballador/a i client o entre els propis treballadors/es.

-Els treballadors/es hauran de tenir a la seva disposició gels hidroalcohòlics i si no es possible, aigua i sabó.

-També hauran de mantenir la distància de seguretat interpersonal mínima de 2 metres entre treballadors/es. La disposició dels llocs de treball, l'organització dels torns i la resta de condicions de treball que es modificaran per garantir aquesta distància.

-S'habilitarà un espai perquè cada treballador/a pugui canviar-se en arribar al centre de treball i al finalitzar la jornada. Aquest espai haurà de tenir taquilles o facilitar un lloc per deixar la roba i objectes personals.

-S'hauran de mantenir les distàncies interpersonals previstes, en els vestidors, taquilles i lavabos dels treballadors/es. També a les àrees de descans, cuines i qualsevol altra zona d'ús comú.

-Si un treballador/a comencés a tenir símptomes compatibles amb la malaltia, es contactarà immediatament amb Salut (061), i haurà d'abandonar el seu lloc de treball fins que la seva situació mèdica sigui valorada per un professional sanitari.

-La persona titular de l'activitat haurà de complir les obligacions que estableix la legislació vigent general en prevenció de riscos laborals i específicament en la prevenció del contagi del Covid 19.