Amb la declaració de l'estat d'alarma, l'Ajuntament va aprovar una resolució que ha permès agilitzar la instal·lació del subministrament d'aigua potable en habitatges ocupats que no disposaven d'aigua corrent.

Aigües de Manresa ha instal·lat 122 comptadors. Segons el govern municipal es vol garantir així la salut pública, la higiene i l'accés a l'aigua durant el confinament

Un cop s'acabi l'estat d'alarma, s'analitzarà la tipologia de cada immoble i s'informarà a la propietat de la possibilitat d'adscriure's al programa de Comptadors Solidaris de l'Ajuntament de Manresa i Aigües de Manresa.

En els casos que no s'aconsegueixi l'adscripció voluntària i la propietat sigui un gran tenidor, s'iniciarà el procediment que l'Ajuntament ja ha anat realitzant per posar comptadors solidaris per via judicial.