Els treballs per ampliar l'espai públic per a vianants al llarg de dos quilòmetres de carrers de Manresa continuen al carrer Saclosa i al carrer Fonollar.

L'actuació al carrer Saclosa va començar dijous. En el tram entre la plaça Independència i el carrer del Bruc es pinta l'espai d'ampliació de vianants eliminant un dels tres carrils de circulació existents. En concret, s'eliminarà el carril de gir a la dreta, mentre que el carril central s'habilita per circular recte i per fer el gir a la dreta.

Al mateix carrer Saclosa, però en el tram entre el carrer del Bruc i la plaça Catalunya, s'elimina l'aparcament (zona blava) del costat esquerre en sentit de circulació, i es desplaça l'aparcament del costat dret cap al centre de la calçada, per tal de pintar l'ampliació de vianants entre l'aparcament i la vorera del costat dret en el sentit de circulació. A banda, també s'amplia el pas de vianants semaforitzat del carrer del Bruc per tal de donar continuïtat a l'itinerari ampliat de vianants provinent de carrer Saclosa.

Pel que fa al carrer Fonollar, a partir de dilluns s'actuarà a la cruïlla entre aquest carrer i la carretera de Cardona. Es pintarà l'espai d'ampliació de vianants en aquest xamfrà i s'eliminaran els estacionaments propers al pas de vianants per millorar la visibilitat entre conductor i vianant.

L'actuació per ampliar l'espai públic per a vianants al llarg de dos quilòmetres de carrers de la ciutat es fa cada dia més visible. Ja s'ha actuat al carrer Guimerà; a l'entorn del mercat de la Sagrada Família; al carrer Infants; al xamfrà entre el carrer Infants, la carretera de Vic i el Sant Joan Baptista La Salle, un punt clau en l'itinerari que uneix el Centre Històric amb el centre de la ciutat; al carrer Súria, al Soler i March, Nou de Santa Clara, Sant Fruitós, Sant Josep i a la plaça Espanya.