Amb relació a la retirada ipso facto de l'obra WHY? de l'artista Carme Solé Vendrell, que es va situar en un primer moment al balcó de la seu política d'ERC a la plaça Major de Manresa, Esquerra ha volgut desvincular totalment de l'episodi l'artista Carme Solé Vendrell.

El president d'ERC Manresa, Ramon Fontdevila, ha explicat que en aquest cas Esquerra va accedir a permetre l'ús del balcó de la seva seu «com tantes altres vegades hem fet en les més diverses propostes ciutadanes que ens arriben».

Aclareix que «en qualsevol cas, gairebé sobra dir que l'artista Carme Solé Vendrell ignorava on seria penjada la seva obra, que si bé té la voluntat de ser a carrers i places públiques, de cap manera anava recomanada a un partit polític».

Així que considera necessari «desvincular-la del tot d'aquest debat».

Finalment, explica que les obres WHY? de Carme Solé Vendrell són pintures originals que s'exposen en balcons de diferents ciutats i que són únicament i exclusivament per reclamar que siguin respectats els Drets dels Infants recollits en la Convenció de Ginebra del 1989 i que, per tant, no responen a cap tipus d'ideologia política concreta.

No es tracta, doncs, de pancartes o llençols com es va fer referència durant el ple municipal.