«El nou alcalde de Manresa hauria de concebre Manresa com la principal ciutat de tot un territori que va més enllà del terme municipal i té 100.000 habitants, i el nou alcalde hauria de potenciar-ne la idea de capitalitat». És el que explica Enric Masana, secretari de la delegació a la Catalunya Central del Col·legi d'Arquitectes, sobretot pel que fa la gestió dels polígons. «Això implicaria una nova força de governança», afegeix.

D'altra banda, Toni Erro, president de la Federació de Barris de Manresa, creu que Aloy ha de prioritzar «la seguretat» davant la inseguretat ciutadana arran de robatoris als carrers, hauria de tenir més en compte l'opinió de les entitats veïnals, i espera que lluiti contra l'incivisme.