L'Ajuntament de Manresa ha aprovat un conveni de col·laboració amb l'Agència Tributària de Catalunya per poder localitzar i embargar morosos amb propietats fora de la ciutat.

L'Agència Tributària de Catalunya ha proposat a l'Ajuntament la subscripció del conveni en matèria tributària amb la finalitat d'incrementar l'eficàcia i eficiència de la gestió pública en l'aplicació dels tributs, facilitar l'ús conjunt de mitjans i serveis públics, i millorar la qualitat dels diversos serveis tributaris que es presten.

El desenvolupament d'aquest àmbit de col·laboració requerirà adaptar els circuits administratius i informàtics interns per realitzar les tasques relacionades amb el seguiment dels deutes.

Està previst portar a terme aquestes tasques durant l'últim trimestre del 2020.