La Generalitat de Catalunya ha adjudicat a l'empresa lleidatana Gruas Constructora les obres de prolongació de l'avinguda dels Països Catalans, el tram que ha d'anar entre el carrer de Viladordis i la rotonda de Prat de la Riba. L'adjudicació s'ha fet per un valor de 3,4 milions d'euros. Un segon lot de l'obra, bàsicament de se-nyalització, també s'ha adjudicat per poc més de 100.000 euros.

Gruas Constructora és una empresa que té la seu a Alguaire, a Lleida. També té una delegació a Tarragona i diverses línies de negoci com àrids, una planta de reciclatge de residus de la construcció i també fa tractaments d'aigües residuals. Va néixer el 1966 per fer moviments de terres i transport, i des de principi dels anys 80 va començar a licitar en concursos públics.

Les obres de prolongació de l'avinguda Països Catalans haurien de començar aquesta pròxima tardor, segons el darrer compromís de la Generalitat, que és qui assumeix la major part del projecte. Es fa càrrec del 60 % del cost, mentre que l'Ajuntament n'assumeix la resta. La meitat de l'aportació municipal la farà Aigües de Manresa.

Aquest mes d'agost l'Ajuntament de Manresa ha de formalitzar la compra de l'última finca que falta per posar a disposició de la Generalitat tots els terrenys que fan falta per dur a terme l'obra, una de les més importants per Manresa des del punt de vista econòmic i també per a la mobilitat. Connectarà el sector est de la ciutat amb l'àrea de les Bases de Manresa sense haver de passar pel mig de la ciutat. Un cop fet, l'Ajuntament haurà de fer arribar a la Generalitat el certificat de disponibilitat dels terrenys.

L'obra suposa obrir un nou vial de 700 metres de llargada entre el carrer de Viladordis i la rotonda de Prat de la Riba, que funcionarà com una nova ronda exterior de la ciutat que connectaria l'avinguda dels Països Catalans amb la de les Bases de Manresa.

En principi, hi haurà un carril de baixada i un de pujada, i voreres. Tot i així, la previsió és que acabi tenint dos carrils en cada sentit -com l'actual avinguda Universitària- però això serà quan es desenvolupi urbanísticament tot el sector est. També quedarà pendent la connexió entre el carrer de Viladordis i el sector dels Trullols, davant el Decathlon. Són 200 metres. No hi ha data.

El mes de novembre passat el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va ser a Manresa per signar el conveni de col·laboració entre el Govern català i l'Ajuntament de Manresa per tirar endavant aquest projecte.