Althaia ha adquirit recentment quatre vehicles que es destinaran a cobrir les necessitats de mobilitat dels professionals d'atenció primària que porten a terme visites domiciliàries. Dels quatre vehicles que ara s'han adquirit, un es destinarà a l'atenció domiciliària urgent i els tres restants, per a l'atenció programada a domicilis, que inclou sobretot el seguiment de pacients crònics i l'atenció a persones que requereixen de cures d'infermeria.

L'actual situació d'alerta sanitària causada per l'expansió de la covid-19 ha portat a un nou model en l'accés en l'atenció primària a Manresa que té per objectiu garantir l'assistència a tota la ciutadania i evitar desplaçaments innecessaris i concentracions de persones en un mateix espai. En aquest context, el CAP Barri Antic i el CAP Les Bases, gestionats per la Fundació Althaia, potencien les visites domiciliàries.

La potenciació de les visites al domicili es veu clarament reflectida amb el seu augment. El mes de gener, els professionals de l'atenció primària d'Althaia van portar a terme un total de 717 visites domiciliàries, una xifra que aquest juliol va ser de 837. En mig any, doncs, s'ha registrat un increment de més del 16%.