? Per portar a terme el tema de la segurat (temperatura, desinfecció de mans i control d'ocupació), l'Ajuntament ha contractat enguany l'empresa de seguretat de Centelles Protecta, que també desinfecta les cadires quan s'acaba un espectacle o quan hi ha un canvi d'ocupant. Per altra banda, com que en aquesta edició no hi ha voluntaris, la resta de feines d'organització les duen a terme treballadors de l'Ajuntament, que porten una samar-reta amb el logo FMM 2020. A tots els actes hi ha sempre presència de voluntaris de Creu Roja Manresa.