El 14 de setembre es van iniciar els tallers per a joves amb dificultats d'inserció laboral i s'estan ultimant la planificació d'uns altres tallers, en col·laboració amb l'Oficina Jove, que permetin desenvolupar actuacions per prioritzar els joves dins de les polítiques d'ocupació municipals.

En aquesta mateixa línia, s'han posat en marxa sis nous plans d'ocupació de treball i formació per a joves extutelats amb una durada d'un any, en el marc d'un programa impulsat per la Generalitat, als quals es destinaran 135.600,00 euros, que s'afegiran a les despeses ja comptabilitzades anteriorment.

També s'estan adequant les instal·lacions del CIO per adaptar-les a les noves mesures d'higiene i de seguretat que exigeix la covid-19, amb un cost aproximat d'uns 6.500 euros, i es treballa en una revisió de la web per adaptar-la a les necessitats dels usuaris.