El Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar el maig de l'any passat un decret llei que regula l'accés a la xarxa pública de centres d'ensenyament concertats, privats i municipals.

Preveu que perquè hi hagi un canvi de titularitat s'han de donar una sèrie de requisits com per exemple que hi hagi una necessitat de places d'escolarització i que l'actual oferta de places públiques no sigui suficient. D'aquesta forma es resoldria la falta de places públiques sense necessitat de construir nous edificis o bé instal·lar mòduls prefabricats.

El decret llei també preveu que el procés es faci de comú acord entre el departament d'Educació i el centre en qüestió, en aquest cas l'Escola Joviat.

A mitjan l'any passat hi havia una vintena de centres d'ense-nyament, bàsicament concertats, que havien expressat el seu desig de passar a ser públics. El curs 2019-2020 el col·legi Sant Vicenç de Paül de Barcelona va ser un dels primers que van passar a mans d'Educació, i aquest curs, el 2020-2021, ho ha fet el col·legi Immaculada Concepció ja amb els alumnes escolaritzats.

A les comarques centrals, la històrica escola de l'Ateneu Igualadí ha seguit el mateix camí.