108.554 euros en contribucions especials han de pagar els veïns per a la urbanització del tram central del carrer del Germà Isidre.

L'obra té un cost de 120.615 euros, dels quals el 90% a càrrec dels veïns, 108.554 euros. S'intervé en el tram comprès entre el carrer Llevant i el passatge Misser Mas, i a les cruïlles. També incorpora la renovació de les xarxes de clavegueram, enllumenat i d'aigua potable. El tram objecte del projecte no està urbanitzat, té una calçada sense asfaltar i unes voreres irregulars de formigó. L'àmbit de les obres inclou un tram de 75 metres de longitud. A diferència de la resta del carrer, aquest tram no ha estat urbanitzat anteriorment i disposa d'una esplanada sense asfaltar d'una amplada variable que va dels 6 als 12 metres.