Els comitès d'empresa dels diferents centres sanitaris i assistencials d'Althaia han denunciat públicament que treballadors de la fundació estan discriminats. Els qui no són pròpiament assistencials com el personal administratiu, el de la neteja, cuina, manteniment i els portallieteres, no tenen reconegut com a accident laboral haver-se encomanat de la covid, tot i estar-hi exposats.

Els comitès dels diferents centres d'Althaia reclamen que es reverteixi aquesta situació, generada per l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

La Mutua Intercomarcal, que és qui presta servei als professionals d'Althaia, seguint les directrius de l'INSS, només considera accident laboral els contagis del personal mèdic, el d'infermeria o els tècnics assistencials, segons fonts dels comitès. Davant d'aquest fet han expressat «el seu desacord amb la interpretació que fa la seguretat social i que la Mutua Intercomarcal aplica». Consideren que «no es pot discriminar una part dels treballadors que formen part del centre sanitari i sociosanitari d'Althaia», que patir la covid «s'ha de reconèixer com a accident laboral independentment de la categoria professional» i que hi estan exposats com qualsevol altre. Entenen que tant la Seguretat Social com la Mutua, a qui demanen que reconsideri la seva posició, fan una interpretació restrictiva de la llei que, a més, no té base jurídica.