Entre els Panyos i el Pont Nou de Manresa va aparèixer arrencada aquesta senyalització adreçada als amos de gossos. En aquest espai és on l'Ajuntament està fent una prova pilot perquè els gossos hi puguin jugar deslligats dins d'uns horaris concrets amb la intenció de fer compatible l'oci caní amb altres usos. L'altre espai de la prova pilot és al parc de Puigterrà.