El ple ha aprovat la presentació de la candidatura de Manresa com a Capital de la Sardana 2024 a proposta de l'Agrupació Cultural del Bages-Foment de la Sardana, Casal Cultural de Dansaires Manresans i Grup Sardanista Dintre el Bosc. Actualment, el títol el té la ciutat de Sant Feliu de Guíxols.

Capital de la Sardana és una designació que s'atorga anualment a un municipi diferent, el qual durant un any realitza un seguit d'activitats culturals i lúdiques diverses destinades a reivindicar, difondre i promoure la sardana, tant en la vessant musical com en la vessant de dansa. Tot això, canalitzat a través d'activitats d'interès per a qualsevol tipus de públic, no només el sardanista.

La Capital de la Sardana té com a objectius contribuir a ampliar la difusió, el conreu i el prestigi social de la sardana, incrementar la seva cohesió en l’àmbit cultural en els territoris de Catalunya, Andorra i Nord de Catalunya i també promoure i projectar el municipi designat com a Capital de la Sardana tant a l'interior com a l'exterior de les fronteres polítiques del país.

La presentació de la candidatura ha estat explicada al saló de sessions per Joan Puig Guitart, del grup sardanista Dintre El Bosc, que ha intervingut fent ús del reglament de participació ciutadana.