Un lector envia la fotografia i la pregunta de si s’ajusta a la normativa municipal que una casa pugui gaudir de llar de foc però que ho faci enviant el seu fum a casa dels altres, ficant-se a les habitacions i empudegant la roba estesa. Quan les cases baixes estan rodejades d’edificis alts, no està reglamentat? Queda dit.