La cooperativa l’Obradora de la Catalunya Central gestionarà el primer obrador compartit d'horta públic de Manresa, situat al mercat de Puigmercadal.

Ocuparà els locals 7 i 8 de l’altell del mercat municipal amb un valor estimat del contracte de 1.477.548 euros. Aquesta quantitat, segons l'Ajuntament, és l’equivalent a l’import estimat de les vendes potencials del primer any (82.086 euros) pel nombre d’anys de durada del contracte, inclosa la pròrroga, 18 anys en total.

L’anunci de la licitació es va publicar i un cop finalitzat el període de presentació de proposicions se’n va comptabilitzar una de sola que és la què ha aconseguit l'adjudicació.