Va ser el juliol de l’any 2002, ara farà vint anys, que l’institut Lacetània de Manresa va obtenir la certificació de qualitat ISO 9001: 2000. La importància d’aquest fet és que vam ser els primers de Catalunya a aconseguir-ho. Actualment, uns 150 centres més han seguit aquest camí.

El fet d’estar certificat en una norma de qualitat suposa un gran esforç per a qualsevol centre. Si ets el primer, aquest esforç és enorme, perquè has de definir com s’ha d’aplicar la norma en un entorn nou, en aquest cas el de l’ensenyament.

Tot va començar a mitjans dels anys noranta quan a l’institut es va organitzar el primer equip de treball que tenia com a objectiu la millora: es volia optimitzar la gestió de la Formació en Centres de Treball (FCT) del nostre alumnat. En aquest aspecte també hem estat pioners; ja vam aconseguir, abans que fos normatiu, que els nois i noies que estudiaven a l’institut poguessin completar la seva formació a les empreses de la comarca. Per facilitar-ho, l’any 1990 es va crear, amb no poques dificultats, la Fundació Lacetània, també pionera a Catalunya i que gestionava tots els convenis de col·laboració amb les empreses.

Dues persones clau

En l’organització d’aquest equip de millora ja hi van participar les persones clau que farien possible tot el procés: Pere Canyadell i Francisco Fernández. El primer va arribar al centre procedent de l’empresa, on havia treballat en temes de qualitat. El segon era un tot terreny en el món de l’ensenyament i, especialment, en el coneixement de la normativa i d’experiències educatives arreu.

Com que en temes de qualitat a l’ensenyament els capdavanters eren els bascos, van decidir visitar, junt amb altres professors, diferents centres del País Basc que ja disposaven de sistemes de gestió basats en la qualitat. En concret, van anar a Usurbil i a Tolosa, que ja estaven certificats. El model basc els va agradar, però era una mica massa «empresarial» i van pensar que en la seva adaptació de la norma desenvoluparien més la part dedicada als processos d’ensenyament.

A l’institut, el 97-98 es fa el primer curs de formació en qüestions de qualitat per al professorat i, també, vam acollir la primera Jornada de Qualitat en l’Ensenyament, que avui dia és punt de trobada de tots els centres implicats en temes de qualitat. Aquest 2022 se celebrarà la vintena edició.

El curs següent, el claustre del centre va aprovar iniciar el projecte per desplegar un sistema de gestió basat en la qualitat. A partir d’aquí començaria la feina més feixuga i complicada: crear tota l’estructura i la documentació del sistema de gestió, que inclou la definició dels processos, procediments, indicadors, enquestes...

Aquesta feina la van començar tots dos, però aviat Pere Canyadell va ser reclamat pel Departament d’Ensenyament per assessorar altres centres que es començaven a engrescar amb aquest nou projecte. De tota manera, no perden el contacte. Neus Montserrat, exdirectora de l’institut i companya seva, sovint explicava que, durant aquesta època, quan «s’enganxaven» al telèfon podien estar-s’hi hores.

De seguida es crea la primera xarxa d’instituts per treballar temes de qualitat. Estava formada pel Quercus de Sant Joan de Vilatorrada, la Garrotxa d’Olot, la Bonanova de Barcelona i el Lacetània de Manresa. Llavors va arribar el dia en què s’havia de decidir quin seria el primer a llançar-se a la piscina, és a dir, a passar les auditories i, si anaven prou bé, rebre la certificació. Com que al Lacetània ho portàvem una mica més avançat, ens vam oferir. La resta de centres es van acreditar tot seguit en una segona fase.

Una doble auditoria

En l’auditoria interna hi va col·laborar Canyadell com a auditor. Una mica més tard, es va fer l’auditoria externa a càrrec del Centre Certificador LGAI, que més endavant es convertiria en Applus+. El 22 de juliol del 2002 vam obtenir la certificació ISO 9001:2000. El coordinador de qualitat va ser Francisco Fernández.

Arribats a aquest punt, el pensament que pot venir al cap al lector és: d’acord, molt interessant, ja teniu l’ISO, però, per a què serveix en un centre d’ensenyament (que és la pregunta que molts ens vam fer quan ens ho van proposar).

Els quatre pilars

Com comentava Francisco Fernández, un sistema de gestió basat en la qualitat es fonamenta en quatre pilars:

1. Les accions estan pensades per satisfer les necessitats de les parts interessades: l’alumnat, les famílies, les empreses...

2. Les decisions es prenen d’acord amb dades objectives. Important: deixem de banda el «A mi em sembla...» per passar a «Les dades ens diuen...». Les més habituals són els resultats acadèmics, els indicadors i els resultats de les enquestes.

3. Permet fer planificacions a mitjà i a llarg termini a fi de millorar de manera contínua.

4. Totes les activitats estan documentades per facilitar-ne la planificació, seguiment i avaluació.

A l’institut Lacetània de Manresa fa vint anys que fem les coses d’aquesta manera.

Finalment, només recordar que els nostres protagonistes van rebre, uns anys més tard, el reconeixement que mereixien. Pere Canyadell va rebre el premi FPCAT 2019, en el qual se’l valora com a dinamitzador del Projecte de Qualitat i Millora Contínua que va possibilitar la creació de la xarxa de Qualitat a la qual s’han anat afegint molts centres de Catalunya. Va ser al capdavant d’aquest organisme fins a la seva jubilació. Pel que fa a Francisco Fernández, l’any 2016 va ser reconegut pel Consell Català de Formació Professional per la seva tasca professional, tant pel que fa als temes de qualitat com per impulsar la integració de tots els sistemes de Formació Professional. Gràcies a tots dos.

(Toni Cano és coordinador de Qualitat de l’institut Lacetània)