Moià ha completat la remodelació i transformació d'un dels principals carrers del nucli antic, el de Sant Pere, amb l'execució d'un projecte que tenia dos objectius principals: actualitzar-ne la xarxa de serveis i renovar-ne la imatge, mantenint, la de vial històric.

El que s'hi ha portat a terme ha estat un projecte de reurbanització per tal d'actualitzar el ferm, el clavegueram i les instal·lacions d'aigua potable, amb una superfície d'intervenció de prop de 1.000 metres quadrats.

L'element més important a l'hora de plantejar la reurbanització del carrer Sant Pere va ser el mal estat del ferm, per on circulen els vehicles.

A aquest factor s'hi afegia la necessitat de donar més protagonisme al vianant, pensant en una zona de circulació preferent a peu. Tenint en compte aquest factor, el projecte partia en part d'actuacions realitzades anys enrere en altres carrers veïns, com ara el de Sant Sebastià i el de Sant Josep.

Vials que, com el de Sant Pere, desemboquen a la plaça Sant Josep, i als quals s'ha donat una estructura en forma de V, amb els pendents cap al centre, on es canalitzen i es recullen les aigües de pluja, i dels quals s'ha eliminat la vorera a un nivell superior.

El carrer Sant Pere ara també té aquesta imatge, sense voreres i conservant-ne part de les llambordes com a essència. Veïns del poble van fer campanya perquè la llamborda hi mantingués més presència, però finalment s'ha acabat executant el projecte inicialment previst.