L’Ajuntament de Moià ha finalitzat les obres de millora d’itineraris per a vianants d’un tram del carrer del Remei amb els últims treballs de pintura. Les obres, que es van iniciar a final de l’any passat, han permès l’ampliació de voreres, la millora del ferm i la xarxa d’aigua potable, la substitució de clavegueram i noves lluminàries led. L’objectiu de l’actuació ha estat millorar la seguretat viària d’aquesta zona i facilitar-hi la circulació a peu. El carrer del Remei és un eix important que connecta el centre del municipi amb la zona esportiva i l’institut, i és molt freqüentat pels alumnes, que s’hi desplacen a peu.