Una exposició per reflexionar sobre el dret universal a accedir a l'aigua. Sense aigua no hi ha vida, és un bé comú que hem de protegir i que tothom té dret a gaudir. Són 7 plafons que tracten el tema de la cooperació local en aigua i sanejament, la situació de l'aigua al món, i a nivell local de Manresa.