Més notícies sobre l'abocador d'escombraries de Manresa, del qual aquest diari ja havia informat que escampava pudors i fums. El mes de juny de fa quaranta anys el col·lectiu ecologista Patinet emetia un comunicat en el qual afirmava que s'estaven abocant en aquella instal·lació una mena de residus que molt clarament no pertocaven. «Des de fa una pila de temps s'han denunciat diverses irregularitats a l'abocador d'escombraries de la nostra ciutat, entre altres, el fet d'estar situat en una zona que el Pla General qualificava de repoblació forestal. Doncs bé, el nostre abocador torna a ser trista notícia, degut a l'actuació d'una empresa de Martorell que molt sovint ens hi aboca unes set tones mètriques d'un producte altament tòxic. El producte en qüestió son olis pesats amb un alt contingut d'àcid sulfúric, el 20% en pes. Es a dir, que cada dia ens aboquen 1,4 tones mètriques de sulfúric i altres substàncies tòxiques, d'altra banda aquests olis originen unes capes que no deixen respirar els gasos que es formen a l'abocador per descomposició de la matèria orgànica». Certament preocupant i digne de ser denunciat.