El barri perd botigues i establiments de serveis. Avui és el barri de la Balconada de Manresa, però un altre dia es tractarà del barri antic o, com ha passat recentment, de les Escodines. Tanca el comerç perquè la societat canvia, perquè els lloguers pugen, perquè els marges són massa petits per mantenir la persiana apujada, perquè la presència cada dia més generalitzada de superfícies comercials grans esdevé una competència definitiva per al comerç local. El tancament té causes diverses, i conseqüències també diferents. Però n'hi ha una que afecta directament les persones que tenen menys possibilitats de desplaçament (la gent gran, per exemple), que tenen una pèrdua de serveis. I encara una segona: la pèrdua de la qualitat social. Un barri de menys botigues és més empobrit socialment, perquè el petit comerç, punt de trobada de la població, un espai on compartir, a part de ser un negoci compleix, també, aquesta funció de l'element socialitzador. Sense botigues, fem vides més isolades.