La mort de quatre motoristes en cinc mesos a les carreteres del massís de Montserrat és una notícia prou negra i prou alarmant, però el cas concret de la darrera defunció, la d'un jove de Barcelona de 25 anys a la carretera de Monistrol a Montserrat, requereix una reflexió addicional molt severa. Tot indica que el jove va morir com a conseqüència de les ferides que es va fer en caure pel marge de la carretera, al qual va anar a parar perquè, després de caure de la moto, va lliscar per l'asfalt i es va esmunyir marge avall per sota de la tanca. En tota aquesta car-retera no hi ha ni un tram amb tanques de doble travesser. Només n'hi ha d'un sol travesser, de les que permeten passar per sota i exposen els seus suports de manera que esdevenen guillotines on els motoristes són mutilats. A can Maçana, cita habitual de motoristes, tampoc no n'hi ha com caldria, només als revolts més tancats. La mort d'aquest jove molt possiblement s'hauria pogut evitar. Els responsables han de ser urgentment interpel·lats a instal·lar el segon travesser arreu abans que no torni a passar.