Temps era temps a Manresa hi havia una caixa d'estalvis que duia el nom de la ciutat i es governava des del passeig Pere III, entitat que destinava diners a finançar estudis acadèmics sobre la ciutat i la seva regió. Aquell novembre de fa 40 anys Regió7 informava del lliurament dels Premi i Beca de l'entitat. «El senyor Torras i Rodergas, per la seva condició de secretari, donà lectura als veredictes del Premi Oms i de Prat i de la Beca d'Investigació, dotacions que foren lliurades per membres de la presidència a llurs guanyadors. El Premi Oms i de Prat, dotat amb 150.000 pessetes, fou per als senyors Joan Cabestany i Fort i Francesca Riera i Vilar, pel seu treball Ceràmica de Manresa en el segle XIV, i l'accèssit de 75.000 pessetes, als senyors Antoni Turró i Martínez i Sebastià Datzira i Soler, pel treball Les emissions de paper moneda local a la comarca del Bages durant la guerra 1936- 1939. El senyor Josep Oliveras i Samitier, autor del projecte de treball titulat Indústria i evolució urbana de Manresa en el segle XIX, guanyador de la Beca d'Investigació dotada amb 250.000 pessetes, va rebre l'import del primer lliurament, d'acord amb les bases».