Aquest mes de novembre es commemora el Dia Internacional dels Drets dels Infants. Quan algunes persones diuen que són el futur del país, els hem de respondre que sí, el futur i el present, un present que avui, ara i aquí, volem que sigui el millor per a tots ells. Els infants haurien de poder gaudir, ser feliços i restar al marge de moltes preocupacions que els envolten. En comptes d'això, alguns, massa, sempre seran massa, viuen en unes situacions de vulnerabilitat que impedeixen que puguin desenvolupar-se amb total plenitud.

Tots els professionals que treballem al voltant de la infància i l'adolescència en situacions de risc sabem que cal poder oferir uns fonaments forts i estables per a un creixement integral dels infants. I que cal que des de tots els estaments prioritzem polítiques que posin l'accent principal en les persones, i, en especial, en la infància i la seva promoció i especial protecció.

Les dades ens diuen que durant l'any passat més de 3.000 infants del Bages van ser atesos pels equips bàsics d'atenció social primària, exceptuant Manresa.

De tots aquests nens i nenes atesos, un 11% presentaven una situació de risc elevat. Són més de 300 infants, la dada és reveladora i ens indica que cal reforçar la seva atenció. Els professionals s'impliquen i vetllen pels casos que gestionen, però calen més recursos per fer-hi front amb més garanties.

Des del Consell Comarcal del Bages esperem que el desplegament del nou model de serveis socials obri la porta al nou sistema de serveis d'intervenció socioeducativa que faciliti la implantació dels centres oberts al territori. En l'actualitat al Bages hi ha cinc centres oberts i vuit espais socioeducatius on s'atenen els infants. La seva atenció ha de ser una prioritat si volem tenir una societat més cohesionada i amb més oportunitats.