En el caos que suposa aquesta crisi sanitària i, de retruc, econòmica que ningú no esperava ni havia previst es donen un munt de descoordinacions, que són disculpables per l'emergència del moment i per la improvisació amb què s'ha d'actuar atesa la naturalesa canviant de la taxa de contagis i de la mortalitat provocada pel coronavirus. No són les millors circumstàncies per demanar una precisió com la que és plenament exigible en els temps de bonança o d'absència de crisi greu com la que estem patint. Amb tot, també és exigible en aquests moments a les administracions que no escatimin cap dada que pugui oferir una fotografia el més aproximada possible de la situació que viu avui el país i el món en general. Una alerta que ja hem llançat des d'aquesta mateixa talaia en dies anteriors. I és que, en aquest sentit, costa d'entendre que des del departament de Treball no s'ofereixin les dades territorialitzades dels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) que s'estan presentant diàriament arreu del país. Patronals, sindicats i mitjans reclamen aquestes dades per saber com la crisi està afectant cada territori en concret. Però no les serveixen.