La Catalunya Central és sensible al debat i a l'organització territorial. A l'entorn d'aquesta qüestió s'han fet articles, xerrades, taules rodones... i de totes elles una de les conclusions que s'extreu amb més força és la necessitat de reivindicar el nostre territori, sent conscients de la sensibilitat dels pobles i municipis i de la gent que configurem la Catalunya Central amb una tipologia de municipis específica. Hem tornat al debat de l'organització del territori de la Catalunya Central després que fa uns dies el Govern espanyol anunciés el projecte de desconfinament en termes provincials. Una divisió territorial establerta fa més de 200 anys que, d'entrada, segons aquesta, el Govern espanyol determina el tipus de desconfinament a seguir sense haver-se consensuat prèviament. Aquest és un exemple més del poder centralitzador de l'Estat espanyol en la gestió d'aquesta crisi. Vivim una usurpació de les competències plenes del Govern català i, per tant, de la plena llibertat en la presa de decisions. Proposar i esperar el vistiplau. En aquest sentit, i seguint aquesta petja recentralitzadora, des de fa unes quantes setmanes hi ha una nebulosa que plana sobre la centralització dels romanents de tresoreria dels ajuntaments, és a dir, els «estalvis» que els ajuntaments han anat acumulant durant anys. Des del Partit Demòcrata defensem i exigim a l'Estat espanyol que els ajuntaments puguin disposar lliurement dels seus romanents sense afectar la seva estabilitat pressupostària perquè els mateixos ens locals estableixin el tipus de despesa que faran en relació amb la crisi sanitària, econòmica i social a la qual han de fer front i, a més, reclamem eliminar la regla de la despesa, almenys, per al 2020 i el 2021. Seria d'un cinisme enorme plantejar aquesta centralització de tots aquests romanents a escala estatal, no podem deixar els ajuntaments, com a administració més pròxima a la ciutadania, sense eines per poder actuar i fer front a aquesta pandèmia. Des de la nostra posició política, trobaran el rebuig absolut a aquesta decisió.