La covid ha canviat moltes coses. Ha provocat un impacte claríssim en les nostres vides i a tots els nivells. Una situació excepcional on la convivència a casa, en l'entorn familiar ha sigut molt permanent i forçosa durant el confinament. Un entorn privat de convivència a on no sempre es tradueix en un espai segur.

L'estat de confinament i semiconfinament ha alterat els graus de llibertat en aquest entorn privat, provocant un impacte en les dones que estan en situacions de violències masclistes així com dels seus fills i filles. En aquest context, la petició de suport familiar o professional queda alterat així com el fet de poder verbalitzar, compartir, informar-se, assessorar-se o denunciar aquestes situacions que es poden viure. Sorgeixen menys oportunitats per a fer-ho. I així mateix es constata i s'ha documentat un augment de casos de dones en situacions de violència masclista.

L'Institut Català de les Dones ha informat d'un increment del nombre de trucades per a l'atenció de les dones que viuen aquestes situacions, suposant un increment del 88% entre el període del 16 de març al 30 d'abril respecte als mesos anteriors.

La crisi de la covid és una crisi sanitària, econòmica, social i es reconeix que afecta de maneres diferents sobre els homes i sobre les dones. Com en tot a la vida, també en la pandèmia s'ha de tenir en compte la diferent perspectiva de gènere per tal de poder-ho reconèixer i que aquest fet ens doni oportunitats a futur per a poder corregir biaixos i desigualtats. L'àmbit de les cures, per exemple, és un dels aspectes que s'han vist més afectats en aquesta crisi. No se'ns escapa que les tasques de la llar continuen esbiaixades cap a les dones. El teletreball i la conciliació familiar, que encara queden lluny d'un imaginari ideal, així ha resultat i resulta un autèntic repte constant per a tothom, especialment per les mares, sent interpel·lats tants homes com dones.

Aquests seran aspectes que la situació actual ens obliga a anar resolent plegats per anar travant una societat més lliure i igualitària.