La reunió ha sigut un èxit. Aparentment. L’staff directiu ha compartit online el Pla d’Empresa amb la plantilla a través d’un Power Point. D’un en un, els directius han mostrat organigrames, gràfics, fletxes i xifres amb moviments lliscants. Aquest any remuntarem. Els treballadors veuen la seva pròpia cara en un requadret de l’ordinador. És obligatori connectar la càmera i els tanquen el micròfon; hi estan acostumats. Els caps s’han donat la paraula els uns als altres, eficients. Dues hores de reunió unidireccional. La transmissió de la informació ha sigut un èxit. Però la comunicació interpersonal via digital és freda, llunyana. Quan McLuhan va anunciar que «el mitjà és el missatge» no s’imaginava que una pandèmia ens obligaria a teletreballar i a sentir-nos afortunats amb aquesta solució d’urgència per mantenir empreses, centres de formació i llocs de treball. Però que tot allò que necessitem per avançar i desplegar el nostre sentit de creativitat i de pertinença a les companyies es veuria afectat. L’online és el missatge.

Que tornin a l’oficina! Aquesta és la màxima de grans corporacions com Google o Facebook. La situació epidemiològica actual els ha obligat a retardar l’obligatorietat de tornar als centres de treball fins al gener del 2022. Mentrestant, a Nova York i Londres amplien oficines.

Per què les empreses tecnològiques, que gaudeixen d’una connexió digital tècnica total amb els seus empleats, prioritzen la presencialitat?

Els estudis que hem realitzat a l’Observatori de l’Empresa de la UPF-BSM conclouen que la majoria dels treballadors a Catalunya senten fatiga digital i estrès. No desconnecten dels dispositius electrònics en les seves hores de descans, sabent que estan en el seu dret laboral i és perjudicial per a la salut. I econòmicament, teletreballar cada dia no comporta una productivitat més gran.

La connectivitat online complementa però no substitueix la qualitat i la visió col·lectiva que la relació humana genera. La sobreconnexió digital condueix a la desconnexió emocional i, si els treballadors deixen d’implicar-se, l’empresa està perduda.