Els gats tenen molta importància en la paremiologia catalana (Ep! Aquí hi ha gat amagat! = There’s something fishy going on here!). Qui complica massa les coses cerca tres peus al gat (he splits hairs [esberla pèls]) i podem dir, del gat escaldat, once bitten, twice shy [un cop mossegat, dos cops prudent]. I vendre gat per llebre en anglès es diu pull the wool over someone’s eyes [tapar amb llana els ulls].

Els gats anglesos també tenen protagonisme en les frases fetes. Un fat cat és un peix gros, un copy cat és un copiador i the cat’s meow (el miol del gat) és el millor que hi ha. Si algú aixeca la llebre, they let the cat out of the bag (deixar que el gat surti del sac). Una persona nerviosa és com [Br.] a cat on hot bricks (un gat a totxos calents) o als EUA, a cat on a hot tin roof (a una teulada de l’estany calenta). Finalment, els gats anglesos tenen nou vides, dues més que les dels catalans, potser en compensació pel clima inhòspit.