Arran de la mort d'un jove de 20 anys per peritonitis a l'hospital de Manresa, en aquest article recollim breument la informació bàsica d'aquest problema mèdic, fatal en el cas del noi bagenc. Concretament, la peritonitis, és la inflamació de la membrana que recobreix els òrgans de l'abdomen, també coneguda com a peritoneu.

Què pot causar la peritonitis?

La inflamació del peritoneu pot ser deguda a una infecció bacteriana o per un traumatisme que permetin fluir cap a la membrana sucs gàstrics o sals biliars.

Alguns dels símptomes de la peritonitis són dolors abdominals, nàusees, vòmits, taquicàrdies i hipertèrmia. Pot provocar deshidratació i la fallada orgànica múltiple, i en conseqüència, la mort.