El ple del Parlament ha aprovat la llei de creació de l'Agència de Salut Pública, la primera presentada per l'actual Govern que prospera. Amb aquesta iniciativa es recupera l'organisme sanitari suprimit durant la desena legislatura, coincidint amb el mandat d'Artur Mas al capdavant de la Generalitat. La llei ha tingut el suport de tots els grups de la cambra i un total de 128 vots. Tot i que els grups de l'oposició han insistit a remarcar que és el primer projecte de llei que s'aprova a la cambra, la diputada d'ERC Gemma Espigares ha destacat que no per això és la primera llei d'aquesta legislatura, ja que se n'han aprovat d'altres presentades pels grups.

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha reconegut que és la primera llei sobre salut que aprova la cambra i ha celebrat que es recuperi l'Agència de Salut Pública de Catalunya després que el govern espanyol «obligués a reduir el nombre d'entitats públiques» de la Generalitat. «Recuperem una eina imprescindible per fer totes aquestes polítiques cabdals per tenir el millor sistema de salut», ha dit en declaracions als mitjans. Vergés ha explicat que l'estat de salut de la població «no ve determinat només pel sistema sanitari», sinó que l'entorn i les condicions de vida hi tenen un paper més important, i per això ha reclamat polítiques de salut pública per influir en aquests determinants socials. «L'agència ens dona unes eines imprescindibles per poder-nos adaptar als canvis de la societat», ha subratllat.

La llei aprovada estableix l'Agència de Salut Pública de Catalunya com a organisme autònom de la conselleria de Salut, amb personalitat jurídica pròpia i autonomia financera i administrativa, competent en matèria de salut i que pot prestar serveis d'altres departaments. Concretament, té com a objectius les actuacions i polítiques de salut pública; el foment de la cooperació entre organitzacions que actuen en l'àmbit de la salut; coordinar la xarxa sanitària, especialment l'atenció primària i comunitària; donar suport als ens locals; preparar la prevenció, detecció i gestió de situacions de crisi i emergència, i coordinar els diferents sistemes d'informació pública de salut, entre d'altres.

La presidència de l'ens correspon al conseller del sector i té un consell rector format per 24 membres, entre titulars del departament de Salut, representants de les entitats municipalistes, el Servei Català de Salut i altres conselleries de la Generalitat.