Investigadors de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras han descobert que una cèl·lula leucèmica de tipus B és capaç de transformar-se en una cèl·lula diferent i no cancerosa, un macròfag. La cèl·lula leucèmica es transforma mitjançant canvis epigenètics -modificacions químiques que controlen l'expressió dels gens- i, per tant, adquireix una nova identitat cel·lular.

Recentment s'ha descobert que en càncer pot passar un fenomen extraordinari: un tipus de cèl·lula es transforma en una altra cèl·lula diferent. El procés s'anomena «transdiferenciació» i el fan servir, per exemple, els tumors humans per escapar-se de l'efecte d'un fàrmac que estava dissenyat per al primer tipus de cèl·lula.

«Vam veure que l'epigenoma de la cèl·lula original de la leucèmia, quan es transdiferencia, canvia en bona part, i es disfressa químicament per semblar un macròfag», destaca el doctor Esteller. «El descobriment podria tenir aplicacions per evitar l'emergència de resistències als tractaments oncològics amb fàrmacs: si bloquegéssim els canvis epigenètics identificats, la leucèmia no podria seleccionar l'estratègia de la transdiferenciació per escapar-se de l'efecte antitumoral del medicament i la teràpia seria més efectiva», remarca.