La diabetis és una malaltia crònica que afecta al voltant de 600.000 persones a Catalunya. Tot i això, sovint passa desapercebuda perquè moltes d'aquestes persones que la pateixen no en són conscients.

El Dia Mundial de la Diabetis, el 14 de novembre, serveix per fer-la visible i ajudar a la seva normalització, ja que és una de les malalties que més s'han estès en els últims anys, segons l'OMS. Cada any se'n detecten gairebé 300 casos nous. En aquesta edició, la campanya «Diabetis i família» es va centrar en l'impacte que té la diabetis en la família i l'entorn del malalt, per promoure el seu paper en la gestió, la cura, la prevenció i l'educació de la malaltia.

Diabetis tipus 1

La diabetis tipus 1 es produeix quan el pàncrees presenta una ràpida i progressiva pèrdua de la capacitat per produir insulina, l'hormona que ajuda la glucosa a arribar a les cèl·lules.

Acostuma a parèixer durant la infància o l'adolescència, per una pèrdua de capacitat del pàncrees per produir insulina. Les causes poden ser una combinació de factors ambientals, una predisposició genètica, o una reacció autoimmunitària en què el sistema de defenses de l'organisme malmet les cèl·lules productores d'insulina del pàncrees.

Diabetis tipus 2

La diabetis tipus 2 està lligada a un mal aprofitament de la insulina per part de l'organisme. Sol aparèixer a partir dels 40 anys i està molt condicionada per factors de tipus hereditari. Altres causes poden ser el sobrepès i l'obesitat, la hipertensió, la hiperlipèmia, dones amb ovaris poliquístics o dones amb antecedents de diabetis gestacional, entre d'altres.

Segons la Federació Internacional de Diabetis, actualment més de 425 milions de persones tenen diabetis. La majoria són persones amb diabetis tipus 2, prevenible en gran mesura mitjançant estils de vida saludables, activitat física regular, alimentació saludable i entorns promotors de la salut.

El diagnòstic i el tractament precoç són clau per prevenir les complicacions de la diabetis i aconseguir resultats saludables. Totes les famílies poden tenir persones amb diabetis i, per tant, la consciència sobre els signes, símptomes i factors de risc per a tot tipus de diabetis és vital per detectar-la precoçment. La diabetis mal controlada pot tenir complicacions a nivell renal, oftalmològic i vascular. Per exemple, la diabetis és un factor de risc per tenir malalties cardiovasculars.

La diabetis també és la principal causa d'amputacions no traumàtiques de peus i cames, de manera que les persones amb diabetis tenen un risc vint vegades més elevat de patir una amputació d'aquestes extremitats comparades amb les persones sense diabetis. Els peus són especialment vulnerables: qualsevol lesió, per petita que sigui, pot donar lloc a trastorns greus. Per aquest motiu, és important revisar i cuidar els peus.

Afectació

La diabetis és una malaltia més freqüent en els homes que en les dones: els homes tenen un 20% més de risc de tenir diabetis que les dones. La major prevalença de diabetis en els homes es produeix en els grups d'edat de 65 a 74 anys; en canvi, en les dones la major prevalença és entre els 70 i els 84 anys.